จำหน่าย ปลีกและส่ง
ยาสัตว์ อาหารสัตว์
ยาไก่ชน อุปกรณ์ไก่ชน อุปกรณ์ยางพารา เมล็ดพืช-ผัก

รับจัดหาพันธุ์สัตว์
ลูกหมู พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์หมู
ไก่ไข่ ไก่เนื้อ เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ
ลูกไก่ ปลาดุก ปลากินพืช

เปิดรับร้านค้าตัวแทนในจังหวัดบึงกาฬ!!!!

รับซื้อ-จับคืน หมู วัว ไก่ ไข่ไก่
จากลูกค้าอาหารสัตว์ที่ใช้ครบโปรแกรม