เบอร์โทร. 084-374-7480
Fanpage : บริษัท บีพี เจริญกรุ๊ป จำกัด
LINE : @p.jarean​