ยาสัตว์ขายปลีก /ส่ง

AABENTEL อเบนเทล   ข้อบ่งใช้ : ถ่ายพยาธิใน วัว ควาย แพะ แกะ ทั้งพยาธิตัวอ่อน ตัวแก่ ของพยาธิในกระเพาะ พยาธิเส้นด้าย พยาธิปากขอ พยาธิเม็ดตุ่ม พยาธิเส้นด้ายในลำไส้ พยาธิในปอด พยาธิตัวแบน พยาธิในไม้ในตับ
วิธีใช้ ให้กรอกใส่ปากกิน -วัวควาย 10 มล. ต่อน้ำหนัก 100 กก.
-แพะ แกะ 1 มล. ต่อน้ำหนัก 20 กก.
ระยะหยุดยา ให้หยุดยาก่อน 4 วัน ก่อนนำสัตว์ไปจำหน่ายหรือฆ่

 

FFAMINTH ฟาร์มินธ์
ยาถ่ายพยาธิตัวกลม ใช้กินผสมอาหาร ซอง  30 กรัม

 

IIVERPAC Ivermectin ไอเวอร์เมคติน 

กำจัด เห็บ หมัด ไร ขี้เรื้อน

LLEMISOL เลมิโซล ยาถ่ายพยาธิ สำหรับสุกร แพะ แกะ วัว ควาย ฆ่าพยาธิในปอด และพยาธิในลำไส้

IIvomec-F ไอเวอรเม็ก-เอฟ

สรรพคุณ: ใช้ฉีดกำจัดพยาธิภายในภายนอก สำหรับ วัว แพะ แกะ กระบือ และสุกร อันได้แก่ พยาธิตัวอ่อน ตัวแก่ของพยาธิในกระเพาะ, พยาธิเส้นด้าย, พยาธิปากขอ, พยาธิเม็ดตุ่ม, พยาธิปอด, พยาธิตัวกลม, พยาธิตัวแบน, พยาธิใบไม้ในตับ, พยาธหนอนหัวใจ, เห็บ, ขี้เรื้อน
วิธีใช้: ใช้ฉีดใต้ผิวหนัง

 

EECTOMEC  เอ็คโตเมค 

สำหรับรักษาและควบคุมพยาธิ